Вісник Університету

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство.

Головний редактор       Козаренко Олександр Володимирович
доктор мистецтвознавства, професор
телефон 239-41-97
Рік заснування: 2001

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 1 раз на рік

У Віснику публікують статті, присвячені актуальним проблемам театрознавства, образотворчого мистецтва, музикознавства, культурології. Низку текстів подано в розділах “Матеріали та публікації” і “Рецензії”.

Редакційна колегія: проф. Б.Козак; М.Гарбузюк (заст. гол. ред.); Є.Стародинова (відп. секретар); д-р мист., проф. І.Безгін; д-р мист., проф.Л.Кияновська; канд. мист. Н.Козак, д-р мист. Н.Корнієнко; д-р мист., проф. Л.Міляєва; д-р мист., проф. В.Овсійчук; канд. мист. В.Откович; канд. мист., проф. Р.Пилипчук; канд. філол. наук, доц. І.Яремчук; д-р філол. наук, проф. Т.Салига, канд. мист. Р.Яців.

Адреса редакційної колегії:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра театрознавства та акторської майстерності,
вул. Університетська, 1/251, м. Львів, 79000
Тел. (032) 239-41-97

E-mail: kafteatr@lnu.edu.ua

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №14625-3596 P від 30 жовтня 2008 р.

Сайт Вісника