Вісник Університету

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство.

Головний редактор       Козаренко Олександр Володимирович
доктор мистецтвознавства, професор
телефон 239-41-97

Рік заснування: 2001

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 1 раз на рік

У Віснику публікують статті, присвячені актуальним проблемам театрознавства, образотворчого мистецтва, музикознавства, культурології. Низку текстів подано в розділах “Матеріали та публікації” і “Рецензії”.

Редакційна колегія: проф. Б.Козак; М.Гарбузюк (заст. гол. ред.); Є.Стародинова (відп. секретар); д-р мист., проф. І.Безгін; д-р мист., проф.Л.Кияновська; канд. мист. Н.Козак, д-р мист. Н.Корнієнко; д-р мист., проф. Л.Міляєва; д-р мист., проф. В.Овсійчук; канд. мист. В.Откович; канд. мист., проф. Р.Пилипчук; канд. філол. наук, доц. І.Яремчук; д-р філол. наук, проф. Т.Салига, канд. мист. Р.Яців.

Адреса редакційної колегії:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра театрознавства та акторської майстерності,
вул. Університетська, 1/251, м. Львів, 79000
Тел. (032) 239-41-97

E-mail: kafteatr@franko.lviv.ua

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №14625-3596 P від 30 жовтня 2008 р.

 

Вісник Львівського університету.
Серія мистецтвознавство
Visnyk of the Lviv University.
Serie Arts
Випуск 1, 2001
Випуск 2, 2002
Випуск 3, 2003
Випуск 4, 2004Випуск 5, 2005
Випуск 6, 2006
Випуск 7, 2007
Випуск 8, 2008
 Випуск 9, 2009
Випуск 10, 2011

Випуск 12, 2012
Випуск 13, 2013
Випуск 14, 2014
Випуск 15, 2015
Volume 1,2001 Volume 2, 2002Volume 3,2003Volume 4,2004Volume 5, 2005Volume 6, 2006 Volume 7, 2007 Volume 8, 2008Volume 9, 2009 Volume 10, 2011