Загальнофакультетські новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує на навчання в аспірантурі

16.08.2018 | 10:19

Прийом до аспірантури Львівського університету (Правила прийому) здійснюють за такими спеціальностями:

015 Професійна освіта (за спеціальностями)
025 Музичне мистецтво
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право

 
Підготовку в аспірантурі Університету здійснюють:

за рахунок коштів державного бюджету...

Читати »

Додатковий набір для вступу в магістратуру

15.08.2018 | 11:15

Львівський національний університет імені Івана Франка
ОГОЛОШУЄ
додатковий набір вступників для вступу в магістратуру
за денною та заочною формами навчання
за спеціальностями

012 «Дошкільна освіта»,
013  «Початкова освіта»,
014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)»,
016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія»,
025 «Музичне мистецтво»,
026 «Сценічне мистецтво»,
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
035 «Філологія»,
071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
091 «Біологія»,
101 «Екологія»,
102 «Хімія»,
103 «Науки про Землю»,
104 «Фізика та астрономія»,
105 «Прикладна фізика та наноматеріали»,
106 «Географія»,
111 «Математика»,
112 «Статистика»,
113 «Прикладна математика»,
122 «Комп’ютерні науки»,
124...

Читати »

План заходів з нагоди початку 2018/2019 навчального року у Львівському національному університеті імені Івана Франка

14.08.2018 | 17:42

Шановні студенти першого курсу  ОР Бакалавр факультету культури і мистецтв!
Зустріч із деканом факультету культури і мистецтв відбудеться об 11.30 в Концертній залі ім.А.Кос-Анатольського у корпусі по вул.Валовій, 18.

Читати »