Жовтанецький Олег Мстиславович

Посада: доцент кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Засади функціонування держави та суспільства, вплив фактору культури на механізми суспільного поступу.

Біографія

Навчався у Івано-Франківській СШ №13, яку успішно завершив у 1993 році.  У цьому ж році вступив на економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 1998 році  отримав диплом про вищу освіту із відзнакою й був рекомендований до вступу в аспірантуру. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Фіскальна політика у перехідній економіці України» (Науковий керівник – професор Ігор Грабинський).  З цього ж року працював старшим викладачем кафедри фінансів та кредиту Львівської комерційної академії, а з 2004  –  доцентом кафедри обліку та аудиту Львівського національного університету  імені Івана Франка.

З 2008 року – докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного  управління при Президентові України.  Тема дослідження: Концептуальні засади розподілу повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування (Науковий консультант професор Олександр Сушинський).

З 2013 року – доцент кафедри філософії мистецтв факультету культури та мистецтв  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор більше 50 наукових та публіцистичних праць на різноманітну тематику, співавтор низки посібників, зокрема «Цікава економіка», «Основи економіки» та ін. Неодноразово стажувався за кордоном, зокрема у вищих навчальних закладах Польщі та Словаччини.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!