Павлій Георгій Іванович

Посада: професор кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Публікації

Вибрані публікації

 

Виразові відмінності гомофонії та поліфонії (теорія та виконавство). Монографія. Львів, 1995.

Десятиріччя камерного оркестру “Perpetuum Mobile” в хронології концертів, спогадах та роздумах. Монографія. Львів, 2002.

Про явище фонізму в музиці // Українське музикознавство. – К., 1984, вип. 19.

Об особенностях артикулирования тонов в полифонической и гомофонической мелодики //Вопросы музык. исполнит. и педагогики. К.,1983.

Інтроверсія та екстраверсія як типологічна пара розрізненості музичного мислення // Укр. музикознавство. – К., 1988, вип.. 23.

Автентичный стиль исполнения и музыка И. С. Баха // Теория и история музыкального исполнительства. – К., 1989.

Expressiv Differences Between Homophony and Poliphony – Theory and Perforvance.  // Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Chemnitz, 1998.    

Євген Шпіцер і проблеми виховання музиканта-струнника//часопис «Українська музика» № 2, Львів-2011, 1,2 др. арк..

Шостакович: полифония – мелос – мысль//;ж. Piano-Forum, № 3-4 (15-16), Москва, 2013

Концептуальність у музиці та мислення виконавців//Українська музика № 1 (11), Львів, 2014

Біографія

Павлій Георгій Іванович (нар. 1935 р.) – професор, кандидат мистецтвознавства. Закінчив Львівську консерваторію ім. М. Лисенка. З 1960 по 2012 рр. працював там само, вів класи скрипки, квартету, керував відомим в Україні та поза її межами камерним оркестром «Perpetuum Mobile».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!