Пасічник Володимир Петрович

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Курси

Публікації

Список наукових та навчально-методичних праць
доцента кафедри музикознавства факультету культури і мистецтв
Львівського національного університету імені Івана Франка

1. Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики // Вісник Львівського університету. – Львів, 2011. – С. 21–43. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 10).

2. Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та української періодики // Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база: тези доповідей і повідомлень: міжнародна наукова конференція, 17–18 травня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 143–146.

3. Володимир Гошовський: взаємини та наукові контакти // Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія: тези доповідей міжнар. наук. конф. 19 жовт. 2012 р. – Львів, 2012. – С. 3–5.

4. Деякі аспекти формування Володимира Гошовського як вченого // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. – 2012. – Чис. 28. – С. 15–22.

5. Життя і наукова діяльність Володи-мира Гошовського: історіографічний аспект // Вісник Львівського універси-тету. – Львів, 2012. – С. 170–183. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 11).

6. Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського // Вісник Львівського універси-тету. – Львів, 2013. – С. 103–113. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 12).

7. Питання музичного слов’янознавства у науковій спадщині Володимира Гошовського // Вісник Львівського універси-тету. – Львів, 2013. – С. 72–86. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 13).

8. Педагогічна діяльність Володимира Гошовського // Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe. – Lviv-Rzeszów, 2013. – С. 153–161.

9. Рукописна фортепіанна творчість Зиновія Лиська у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБУ ім.В. Стефаника // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей міжнар. наук. конф. 29 лист. 2013 р. – Львів, 2013. – С. 73–75.

10. Основні тенденції розвитку зарубіжної етномузикології II половини XX століття // Вісник Львівського універси-тету. – Львів, 2014. – С. 211–218. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 14).

11. Наукові контакти Володимира Гошовського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. – 2014. – Чис. 33. – С. 75–85.

12. Науковий шлях Володимира Гошовського: від етнографії до фольклористики // Записки НТШ. – Львів, 2014. – Т. CCLXVII.– С. 211–238.

13. Взаємини Володимира Гошовського з європейськими вченими // Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleszny. – Lviv-Rzeszów, 2014. – С. 196–204.

14. Неопубліковані виступи Станіслава Людкевича // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей міжнар. наук. конф. 28 лист. 2014 р. – Львів, 2013. – С. 64–66.

15. Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та української періодики // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Київ, 2015. – Вип. 20. – С. 349–356.

16. До питання про взаємини та наукові контакти Володимира Гошовського // Musicologica Wratislaviensia. – Wrocław, 2015. – С. 112–122.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!