Паньків Мар’ян Васильович

Посада: , доцент кафедри режисури та хореографії

Телефон (робочий): (032) 240-36-23

Публікації

  1. Паньків М. Творчі підходи до реалізації особистості концертмейстера-баяніста (акордеоніста) / М. Паньків // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря ]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Вип. 10. – С. 112–121.
  2. Паньків М. Постать баяніста-концертмейстера (акомпаніатора) у культурному просторі ХХІ століття /. М. Паньків // «Українська культура»: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр. наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. Ун-ту. – Вип. 20. Т 1 /упоряд. В. Г. Виткалов; редкол. : А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін.; наук. – бібліогр. Редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2014. – С. 316–322.
  3. Паньків М. Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика / М. Паньків // Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених  Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана Франка [загальна редакція та упорядкуваннґя А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2016. – 288 с.

4. Паньків М. Репертуар для народно-інструментальних колективів як чинник фахової розмаїтості / М. Паньків // Актуальні  питання  гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря ]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. № 15. – С. 128–136.

Біографія

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2010 р., спеціальність – музичне мистецтво, кваліфікація – викладач народних інструментів (баян), артист оркестру (ансамбль), диригент оркестру народних інструментів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!