Купчинська Лариса Олегівна

Посада: доцент кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Біографія

Купчинська Лариса Олегівна

(19 жовтня 1971 р., Львів, Україна)

Мистецтвознавець, педагог.

Народилася у сім’ї Олега Купчинського, українського філолога, історика та археографа, й Ольги з дому Кулицька, біолога. Навчалася у Львівській середній школі № 49. 1989 р. вступила до Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (тепер Львівська національна академія мистецтв) на кафедру художнього текстилю (факультет прикладного і декоративного мистецтва). Відвідувала заняття З. Шульги, О. Мінька, І. Голода та Я. Запаска. Додатково займалася у майстернях К. Звіринського і М. Яціва. 1995 р. захистила дипломну роботу за спеціальністю художнє моделювання (керівник Г. Стеблій). Під час навчання працювала викладачем образотворчого мистецтва у Львівській середній школі № 75. Після закінчення Академії поступила в аспірантуру. У жовтні 2003 р. захистила дисертацію по темі «Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ століть» (спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво; керівник кандидат мистецтвознавства С. Лупій ). З 2003 р. ― кандидат мистецтвознавства. У 2014 р. отримала вчений ступінь доцента. У 2003 р. почала працювати у Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника (з червня 2011 р. ― науковий співробітник відділу наукового дослідження творів образотворчого мистецтва Інституту дослідження бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). З вересня 2007 р. ― за сумісництвом доцент Львівського національного університету імені І. Франка кафедри театрознавства та акторської майстерності (факультет культури і мистецтв). Читає лекції з курсів «Історія світового мистецтва (ХІХ—ХХ ст.)», «Історія образотворчого мистецтва та архітектури (ХІХ—ХХ ст.)», «Історія українського мистецтва». Розробила і читає для студентів спецкурс «Образотворче мистецтво у контексті формування нової української нації (кінець XVIII — початок ХХ століття)». З вересня 2015 р. — за сумісництвом доцент Львівського національного університету імені І. Франка кафедри філософії мистецтва (факультет культури і мистецтв). Читає лекції з курсів «Філософія творчості», «Структуралізм», «Феномен сміста в культурі». У співавторстві підготувала декілька навчально-методичних видань.

Коло наукових зацікавлень Лариси Купчинської ― мистецтво і культура України та Західної Європи ХІХ ― початку ХХ століть. Вона автор понад 60 наукових і науково-популярних праць, опублікованих у фахових виданнях України та Польщі. Свої наукові статті, рецензії та розвідки публікувала у таких періодичних виданнях: «Записки Наукового товариства імені Шевченка», «Вісник НТШ», «Народознавчі Зошити», «Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: Збірник наукових праць», «Художня культура. Актуальні проблеми. Науковий вісник», «Український археографічний щорічник» та інші. 2007 р. з нагоди 80-ліття С. Костюка підготувала збірник наукових праць «Буття в мистецтві» (Львів). У 2009 р. видала монографію «Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва західноукраїнських земель другої половини ХІХ — початку ХХ століть» (Львів, Філадельфія), яка на XVI «Форумі видавців у Львові» отримала Спеціальну відзнаку Малого Журі книгознавців, бібліотекознавців та бібліотекарів. Позитивну оцінку книжці дали І. Дуда (Літературний Тернопіль. ― Тернопіль, 2012. ― Чис. 3. ― С. 134―136), С. Король (Львівська газета. ― Львів, 2009. ― Чис. 38. ― С. 13), О. Сидор (Вісник НТШ. ― Львів, 2010. ― Чис. 43. ― С. 76―78), О. Федорук (Образотворче мистецтво. ― Київ, 2009. ― Чис. 3. ― С. 154), О. Шпак (Мистецтвознавство’09. ― Львів, 2009. ― С. 308). У 2011 р. видала каталог «Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII — ХХ століть» (Львів), до якого увійшли 62 регестових статті. Він отримав чимало схвальних рецензій у газетах: Н. Собкович (Вільне життя. ― Тернопіль, 2013. ― № 5. ― С. 6), Л. Рудницький (Америка. ― Філадельфія, 2012. ― Чис. 15. ― С. 22, 26), Р. Ференцевич (Свобода. ―  Джерзі Ситі; Ню Йорк, 2012. ― Чис. 11. ― С. 11, 16), а також багатьох журналах: І. Дуда (Літературний Тернопіль. ― Тернопіль, 2013. ― № 3. ― С. 131―133), І. Гах (Вісник НТШ. ― Львів, 2012. ― Чис. 47. ― С. 70―71), І. Гирич (Український археографічний щорічник. ― Київ, 2012. ― Вип. 16/17. ― С. 667―669) О. Семчишин-Гузнер (Студії Мистецтвознавчі. ― Київ, 2012. ― Чис. 2. ― С. 154―157).

Лариса Купчинська є членом Наукового товариства імені Шевченка і Спілки критиків і мистецтвознавців. Стипендіат Ягеллонського університету у Кракові (жовтень 2012 р.).

 

Курси лекцій:

«Історія світового мистецтва (ХІХ—ХХ ст.)»;

«Історія образотворчого мистецтва та архітектури (ХІХ—ХХ ст.)»;

«Історія українського мистецтва»;

«Філософія творчості»;

«Структуралізм»;

«Феномен міста в культурі»;

«Гендер в культурі»;

«Образотворче мистецтво у контексті формування нової української нації (кінець XVIII — початок ХХ століття)» (спецкурс)

 

Основні праці:

  1. Купчинська Л. Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва західноукраїнських земель другої половини ХІХ — початку ХХстоліть : монографія / Лариса Купчинська. — Львів ; Філадельфія : Видав-во «Друкарські куншти», 2009. — 316 с.
  2. Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII — ХХ століть : Каталог / Лариса Купчинська. — Львів, 2011. ― 316 с., 125 кол. іл.
  3. Белінська Л., Рибчинська З., Патрон І., Гелитович М., Коломиєць О., Когут Г., Лаврентій Р., Тимків Н., Купчинська Л., Доможирова Г. Збірник тестових завдань з дисциплін напряму підготовки 6.020101 «Культурологія» / Белінська Л., Рибчинська З., Патрон І., Гелитович М., Коломиєць О., Когут Г., Лаврентій Р., Тимків Н., Купчинська Л., Доможирова Г. ― Львів, 2012. ― 120 с.
  4. Когут Г., Гелитович М., Купчинська Л. Тести з історії мистецтва / Когут Г., Гелитович М., Купчинська Л. ― Львів, 2013. ― 57 с.
  5. Купчинська Л. Іконопис Теофіла Копистинського: історико-культурна обумовленість творчости митця та спостереження над художніми особливостями його ікон / Лариса Купчинська // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. — Львів, 2004. — Т. CCXLVIII. — С. 166—190.
  6. Купчинська Л. Про сакральне малярство на сторінках часопису «Слово» у 1861—1887 рр. / Лариса Купчинська // Народознавчі Зошити — Львів, 2004. — Зош. 3/4. — С. 491—498.
  7. Купчинська Л. Концепція художнього оформлення українських дитячих періодичних видань західних земель України другої пол. ХІХ ст. / Лариса Купчинська // Народознавчі Зошити. — Львів, 2006. — Зош. 5/6. — С. 782—789.
  8. Купчинська Л. Краєвиди у творчості Юрія (Єжи) Ґлоґовського / Лариса Купчинська // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. ― Львів, 2011. ― Т. CCLXI. — С. 232—248.
  9. Купчинська Л. Кодекс Бальтазара Бегема у творчості художників Східної Галичини першої половини ХІХ ст. / Лариса Купчинська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : Збірник наукових праць. ― Львів, 2012. ― Вип.4 (20). ― С.308―323.

10. Купчинська Л. Мар’ян-Павло Васильович Коць (29 червня 1922 ― 2 березня 2011) / Лариса Купчинська // Український археографічний щорічник. ― Вип. 16/17. ― Київ, 2012. ― С. 726―734.

 Література:

Труш В. Купчинська Лариса Олегівна / В. Труш // Львівський національний університет імені Івана Франка. ― Львів, 2011. ― Т. І. ― С. 693.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!