Гарбузюк Майя Володимирівна

Посада: доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Курси

Публікації

Гарбузюк М. Національна прапрем’єра “Гамлета” в українському театрознавстві дру­гої половини ХХ ст./ М. Гарбузюк // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці театрознавчої комісії.  – Т. ССХLV – Львів, 2003. – С. 325-338.

Гарбузюк М. Скільки “Гамлетів” у “Гамлеті”? Спроба структурного аналізу класич­ного твору/М. Гарбузюк// Вісник  Львівського університету імені Івана Франка. Серія Ми­стецтвознавство.. – Т. 4. – Львів, 2004. – С. 19 – 27.

Гарбузюк М. До окреслення поняття “сценічна реальність”: спроба квантовомеханічної інтерпретації феномену коекзистенції / М. Гарбузюк // Ві­с­ник  Львів. ун-ту імені Івана Франка. Серія Мистецтвознавство.– Т. 5 – Львів, 2005. – С. 3 –12. Гарбузюк М. Філософія театру Леся Курбаса: від Анрі Берґсона до Альберта Айнштайна/ М. Гарбузюк//Курбасівські читання: Наук. Вісн. Нац. цетр. театр. мист. ім. Леся Курбаса; Редкол.: Н.Корнієнко (голова) та ін. – К.: [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2007. – № 2. : До 120-річчя віддня народження Леся Курбаса: історія, теорія, критика. Ред.-упор.: В. Собіянський, Т. Бойко. – 2007. – С. 5 – 17.

Історія Львова. У 3-х т./Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Т. 3. – Львів: Центр Європи, 2007. – Розділи”Театр”: С. 124 – 126; С. 239 – 240; 285 – 287; 373 – 375; 465. Гарбузюк М. Перші постави “Гамлета” В. Шекспіра на території України (кінець XVII – початок XIX ст.)/ М. Гарбузюк // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії. – Львів, 2007. – С. 129 – 146.

Гарбузюк М..Театральна Шекспіріана Михайла Рудницького/ М. Гарбузюк// Вісник

Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Вип. 9. – С. 3–15.

Гарбузюк М. Українські переклади «Гамлета» Вільяма Шекспіра в контексті розвитку національного театру / М.Гарбузюк //Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії. – Т. ССLXII. – Львів, 2011. – С. 80 – 98.

Гарбузюк М. (Zygmunt trzeci) Oginska! Czyli Wojna tatarów z sarmatami» Яна-Непомуцена Камінського (1809): до генези «української теми» в польській драматургії та театрі ХІХ ст../ М. Гарбузюк // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Вип. 12. – Львів, 2013. – С. 403 – 417. 10. Комедіо-опера «Сирена з Дністра»: до генези сцену польському театрі першої половини ХІХ ст.)/ М. Гарбузюк // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого . – К., 2013. – Вип.13. – С. 8 – 36.

  1. Гарбузюк М. Театральна критика в Україні: режим перезавантаження / М. Гарбузюк // Український журнал. – Прага, 2013. – № 9-10. – С. 24–25.

Біографія

Завідувач редакції часопису “Просценіум”,

Член Національної спілки театральних діячів України, член НТШ, Голова Театрознавчої комісії НТШ.

Біографія:

Народилась у м. Львові. Закінчила Івано-Франківську середню школу, Львівське музичне училище (клас фортепіано), Київський державний інститут театрального та кіномистецтва ім.. І. К. Карпенка-Карого (театрознавство). По закінченні інституту десять років працювала редактором літературної частини Львівського академічного театру ім.. М. Заньковецької. Від часу створення кафедри театрознавства та акторської майстерності (1999 р.) – асистент, згодом – доцент кафедри. Від 2001 р. – відповідальний редактор театрознавчого часопису У 2000 – 2004 рр. навчалась в аспірантурі КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого. 2007 р захистила кандидатську дисертацію. У 2011 р. здобула вчене звання доцента.

Наукової зацікавлення та курси:

Теорія, історія театру, інтердисциплінарні студії, українсько-польські театральні взаємини ХІХ ст.,  рецепція творчості В. Шекспіра в Україні (історія та сучасна театральна практика)

Театрознавство, науковий семінар, Сучасні контексти театрально-критичного процесу, магістерський семінар.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!