Хамула Орест Григорович

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

уніфікація текстів електронних видань, розроблення та створення комп’ютерних шрифтів, комп’ютерно-видавничі технології.

Курси

Публікації

 1. Хамула О. Методичні вказівки з виконання та захисту випускних робіт магістрів для студентів спеціальності видавничо-поліграфічної і інформаційної технології / О. Хамула, І. В. Шаблій, В. В. Шибанов . – Львів : УАД, 2004. – 24 с.
 2. Хамула О. Г. Комп’ютерно-видавничі технології : навчальний посібник / О. Г. Хамула. – Львів : Видавництво Української академії друкарства, 2007. – Ч. 1.– 168 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронна комерція» для спеціалістів напряму 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємство» спеціальності 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність». – Львів : УАД, 2008. – 36 с.
 4. Аналіз сучасних методів представлення електронних видань // Тези доповідей науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів. – Львів : УАД, 2008. – С. 112.
 5. Хамула О. Мистецтво графіки українського шрифту / О. Хамула // Krakow – Lwow : ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa (Lwow, 20–22 pazdziernika 2009 r.) : streszczenia referatow. – Krakow, 2009. – С. 47.
 6. Хамула О. Основи творення кириличних шрифтів / О. Хамула, Я. Куць, С. Дідусь // «Квалілогія книги» : збірник наукових праць. – Львів : УАД, 2009. – № 2 (16). – С. 10–19.
 7. Кафедра електронних видань Української академії друкарства: біобібліографічних покажчик / укл.: О. В. Мельников, О. М. Василишин; редкол.: В. М. Сеньківський, І. З. Миклушка, О. Г. Хамула. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 136 с.
 8. Хамула О. Дослідження форматів електронних видань для e-book / О. Хамула // Тези доповідей науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД. – Львів : УАД, 2010. – С. 83.
 9. Хамула О. Універсальний електронних навчальний ресурс «Univer» / О. Хамула, Т. Даниленко, В. Швачко // Тези доповідей науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД. – Львів : УАД, 2010. – С. 93.
 10. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Хамула та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.
 11. Хамула О. Г. «Scribus – програма верстки для видавничих систем» : навчальний посібник / О. Г. Хамула, Л. Й. Дмитрів.– Львів : Світ. 2015. – 240 с.

Біографія

Доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних видань Української академії друкарства. У 1980 р. вступив в Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова на спеціальність “Автоматизація та комплексна механізація виробничих процесів в поліграфії”. 1991–1996 рр. – майстер виробничого навчання Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова. 1996–1999 рр. – заочне навчання в аспірантурі. Із 1999 – асистент   кафедри електронних видань УАД. Кандидат технічних наук (Розробка технології та засобів лазерного контролю вологості паперу і картону в процесі друкування, 1999 р.). У 2004 році присвоєне вчене звання доцента. Нині – доцент кафедри електронних видань і начальник навчального відділу УАД. Автор понад 30 наукових праць. Науковий керівник двох кандидатських робіт. Аспіранти (кандидати технічних наук): Васюта Світлана Петрівна: тема «Інформаційна технологія проектування шрифтів для електронних видань», захист відбувся 25 жовтня 2013 року. Яців Маркіян Романович: тема «Інформаційна технологія проектування мультимедійних видань для потреб інклюзивної освіти», захист відбувся 17 вересня 2015 року. Ще троє осіб продовжують навчання  в аспірантурі.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!