Франко Оксана Омелянівна

Посада: , професор кафедри режисури та хореографії (за сумісництвом)

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Телефон (робочий): (032) 240-36-23

Публікації

 1. Франко О., Франко А. Аналіз документів та матеріалів особистого архіву Федора Кіндратовича Вовка / О.Франко, А. Франком // Вісник інституту археології Львівського університету. – 2011. – № 6. – С. 68–90.
 2. Франко О. Т. Шевченко і Петербург / О. Франко // Матеріали Міжнародної наукової конференції 390-річчя Хотинської битви (Чернівці, Хотин 22–23.09.2011 р.). – Чернівці : Червона рута, 2011. – С. 210–213. (310 с.).
 3. Франко О., Франко А. Аналіз документів і матеріалів особистого архіву Вадима Щербаківського / О. Франко, А. Франко // Вісник інституту археології Львівського університету. – 2012. – Вип. 7. – С. 62–74.
 4. Франко О., Хомин Н. Наукова діяльність Віктора Петрова (40-і роки ХХ ст.) / О. Франко, Н. Хомин // Вісник інституту археології Львівського університету. – 2012. – Вип. 7. – С. 75–83.
 5. Франко О. Огляд маловідомих архівних матеріалів про життя та наукову діяльність Миколи Макаренка / О. Франко // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 72–79.
 6. Франко О., Франко А. Петро Курінний – дослідник стародавнього Львова / О. Франко, А. Франко // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 80–98.
 7. Франко О. Ми були «дітьми війни». Спогади про випускників історичного факультету 1960 року / О. Франко // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 364–377 (700 с.).
 8. Франко О., Франко А. Тарас Шевченко і археологія. Археологи і етнологи про творчість Тараса Шевченка / О. Франко, А. Франко // Вісник Інституту археології. – 2014. – Вип. 9. – С. 60–76.
 9. Франко О. Павло Чубинський – автор гімну «Ще не вмерла Україна» Калуші / О. Франко // Дзвони Підгір’я. – 20.12.2013. – № 53. (20 с.).
 10. Франко О. Етнографічні та краєзнавчі матеріали в Музеї Івана Франка в Калуші / О. Франко // Народознавчі зошити. – 2013. – № 3. – С. 519–531.
 11. Франко О. О. Томашівський Степан, Мидлярський Ян / О. Франко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (від п. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – 764 с. + 224 вкл.
 12. Франко О. Їх будинок став музеєм / О. Франко // Дзвони Підгір’я. – 2014. – № 1– 2. – Від 10 січня. – С. 19. (20 с.).
 13. Франко О. Колядки і щедрівки з Калущини в особистому архіві Івана Франка / О. Франко // Дзвони Підгір’я. – 2014. – № 3. – Від 17 січня. – С. 19. (20 с.).
 14. Франко О. Історики Львівського університету випуску 1960 року: життєві долі і наукові здобутки / О. Франко // Історія та історики у Львівському університеті: традиції і сучасність (до 75-річчя створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка і Павла Сєрженги. – Львів : ПАІС, 2015. – С. 333–341.

14. Франко О. Етнографічні дослідження Вадима Щербаківського в Галичині (1907–1910) (до 140-річчя від дня народження) / О. Франко // Історичні пам’ятки Галичини : мат-ли VI краєзнавчої конференції . – Львів, 2016. – С. 214–225.

Біографія

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1960 р., спеціальність – історія, кваліфікація – історик, вчитель історії середньої школи.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!