Кафедра режисури та хореографії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедру засновано у Львівському національному університеті імені Івана Франка в 2002 році з ініціативи ректора Університету, професора Івана Вакарчука та за підтримки філологічного факультету. У 2011 році у зв’язку з ліцензуванням нового напрямку підготовки «Хореографія» кафедру режисури перейменовано у кафедру режисури та хореографії.
На кафедрі готують фахівців за спеціальністю «Режисура драматичного театру» та «Хореографія». Завідувач кафедри – народний артист України, художній керівник Львівського національного театру ім. М. Заньковецької, голова Львівського міжобласного відділення НСТД України, член-кореспондент АМУ, доцент, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка – Федір Миколайович Стригун.
До навчального процесу на кафедрі залучені кращі фахівці Львова, народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України. В основі навчання спеціальності «Режисура драматичного театру» закладений принцип поєднання академічної університетської освіти і фахових професійно-освітніх дисциплін таких як: «Режисура і майстерність актора», «Історія української режисури», «Історія зарубіжної режисури», «Кіно-Аудіо-Радіо режисура», «Робота режисера з художником», «Робота режисера з драматургом», «Роботи режисера з балетмейстером», «Сценографія» та інші. Програми профільних предметів було складено з урахуванням потреб студентів, що здобувають другу вищу освіту.
У 2010 році з ініціативи провідного соліста Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької Олега Петрика у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті
культури і мистецтв було започатковано вищу освіту у галузі хореографічного мистецтва – ліцензування напряму 024 «Хореографія» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».
Цього ж року відбувся перший набір студентів на І-й курс (на базі повної середньої освіти) та на ІІІ-й курс (на базі середньої спеціальної освіти, диплом молодшого спеціаліста), які отримують кваліфікацію «Бакалавр хореографії. Вчитель хореографічних дисциплін. Керівник танцювального колективу. Артист балету».
У червні 2012 року ліцензовано спеціальність 7.02020201 «Хореографія» за ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання, що дало можливість присвоювати випускникам кваліфікацію «Хореограф. Викладач хореографічних дисциплін. Балетмейстер-постановник». У травні 2013 року ліцензовано напрям підготовки 6.020202 «Хореографія» за ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. Набір на заочну форму навчання проводиться на базі середньої спеціальної освіти (диплом молодшого спеціаліста). У  2016 року ліцензовано напрям підготовки 024 «Хореографія» за ОП «магістр» денна/заочної форми навчання. Набір  навчання проводиться на основі диплому бакалавра.

3Кафедра режисури та хореографії почала стрімко розвиватись, завдяки вдало підібраному складу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, на даний момент їх кількість становить понад 50, більшість з них є народними та заслуженими артистами України, заслуженими працівниками культури, діячами мистецтв, викладачами з вченими званнями та науковими ступенями. На кафедрі навчається понад сто студентів з всіх регіонів України. При кафедрі засновано навчально-професійний Театр танцю, творчі-лабораторій та ансамблі класичного, народного, сучасного, бального танцю та контактної імпровізації, репертуар яких становить більше 50 хореографічних композицій та танцювальних номерів.
Результатом випускних екзаменів стають одноактні хореографічні вистави, які створюють студенти випускники під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри режисури та хореографії. Щороку вистави представлені до огляду широкої громадськості на сцені Львівського національного українського драматичного театру ім. М.Заньковецької, більшість з яких високо оцінені представниками мистецьких Кафедра з 2010 року виступає співорганізатором міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Super dance» (організатор і директор доц. О. Плахотнюк). Учасниками конкурсу були представники таких країн як: Білорусія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Росія, Франція, Чехія та України. Конкурс відбувається раз в два роки за танцювальними напрямами сучасного хореографічного мистецтва – хіп-хоп, диско, брейк-денс, джаз-фанк, крамп, джаз-танець, фольк-джаз танець, афро-джаз танець, бродвей-джаз танець, джаз-модерн танець, контемпорарі джаз-танець (contemporary jazz dance), модерн танець, contemporary dance, контактна імпровізація (contacts improvisation) та інші. У рамках міжнародного конкурсу проводяться різноманітні культурно-мистецькі акції; науково-практичні конференції; методичні об’єднання хореографів; міжнародні майстер-класи з сучасного хореографічного мистецтва, виступи театрів танцю.
Науковою темою кафедри режисури та хореографії, що її виконують в рамках робочого часу є: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія і історія хореографічної культури – «Хореологія» як мистецтвознавча наука».
В рамках даної наукової роботи кафедрою систематично проводяться науково-методичні семінари і засідання методичної ради професорсько-викладацької складу кафедри. Кафедра організовує та проводить всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з даної наукової проблематики. Організовано студентський науковий гурток (науковий куратор – доц. О. Плахотнюк), результатом роботи студентського наукового гуртка є щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції і випуск збірника наукових статей «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (№ 1 – 2013 р.; № 2 – 2014 р. № 3 – 2015 р. № 4 – 2017 р. № 5 – 2017 р. № 6 – 2018 р).
У січні 2013 року доценти кафедри режисури та хореографії Олег Петрик та Денис Шариков розробили паспорт спеціальності «Хореографічне мистецтво (Хореологія)», з метою забезпечення можливості наукових досліджень та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук у галузі мистецтвознавства за спеціальністю «Хореографічне мистецтво». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2014 року затверджено паспорт наукової спеціальності 17.00.08 «Хореографічне мистецтво», за основу якого взято саме пропозиції кафедри режисури та хореографії (наказ МОН України від 26.05.2014 № 642).

 IMG_0046 IMG_0743 IMG_9212 IMG_9729

Співробітники

ДИНЯ Руслан Григорович
ПЕТРИК Ання Ігорівна
завідувачСТРИГУН Федір Миколайовичзавідувач
професор (сумісник)ВАНЬОВСЬКИЙ Михайло Васильовичпрофесор (сумісник)
професорВЕСЕЛОВСЬКА Ганна Іванівнапрофесор
професорПЕТРИК Олег Олеговичпрофесор
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
доцентБОРОВНИЦЬКИЙ Олексій Ігоровичдоцент
доцентДЕМ'ЯНЧУК Андрій Львовичдоцент
доцент (сумісник)КАСПРУК Тетяна Андріївнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)КУЗИК Олег Євгеновичдоцент (сумісник)
доцентКУНДИС Руслан Юрійовичдоцент
доцентЛАНЬ Оксана Богданівнадоцент
доцентЛУНЬО Петро Євгеновичдоцент
доцент (сумісник)ПАНЬКІВ Мар’ян Васильовичдоцент (сумісник)
доцентПЛАХОТНЮК Олександр Анатолійовичдоцент
доцентПОГРЕБНЯК Марина Миколаївнадоцент
доцентХОЛОВ Тарас Івановичдоцент
доцент (сумісник)ЦЬОНА Олег Михайловичдоцент (сумісник)
доцентШІТ Тарас Романовичдоцент
асистентБАС Ярослав Олеговичасистент
асистентБЕЗПАЛЕНКО Юлія Василівнаасистент
асистентБЕСПАЛЕНКО Василь Івановичасистент
асистентВІЛЬ Юлія Степанівнаасистент
асистентГДАКОВИЧ Наталія Богданівнаасистент
асистентГРАЖУЛІС Лілія Шакурівнаасистент
асистентЗВАРИЧ Вікторія Іванівнаасистент
асистентІВАЩИШИН Анастасія Ярославівнаасистент
асистентКІПТІЛОВА Надія Володимирівнаасистент
асистентКОЛЕСНИК Світлана Іванівнаасистент
асистентКШЕН Катерина Сергіївнаасистент
асистентЛЕСЮК Мар’ян Васильовичасистент
асистентМЕЛЬНИК Уляна Богданівнаасистент
асистентМОСІЙЧУК Юлія Олександрівнаасистент
асистентНАСТЮК Ольга Іванівнаасистент
асистентСИДОРУК Соломія-Володимира Миколаївнаасистент
асистент, асистент (сумісник)СКАЛОЗУБОВ Григорій Станіславовичасистент, асистент (сумісник)
асистентСКОРУБСЬКА Христина Романівнаасистент
асистентТАРАСЮК Олександр Володимировичасистент
асистент (сумісник)ТЕГЛІВЕЦЬ Мирослав Мироновичасистент (сумісник)
асистентТИНЯНОВА Віра Сергіївнаасистент
асистентШКУТЯК Тарас Миколайовичасистент
асистентШКУТЯК (ЗАБІГАЧ) Ірина Євгенівнаасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)МАРКЕВИЧ Софія Любомирівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Зміст навчально-методичної роботи кафедри:

Розробка проекту стандарту другого рівня вищої освіти (бакалавр) галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія.

Розробка проекту стандарту другого рівня вищої освіти (ступінь магістра) галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія.

 

Розробка навчальних планів бакалавра, магістра з галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія.

Розробка навчально-методичних комплексів для забезпечення викладання курсів освітніх програм підготовки бакалавра, магістра з галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія.

Організація всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій з хореографічного мистецтва:

– Міжнародна науково-практичну конференція та Всеукраїнський семінар з сучасної хореографії «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку».

– Всеукраїнська студентська наукова конференція «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

–  Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті».

Організація та проведеня Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер данс (Super dance)».

Основна тематика дослідницької діяльності:

 • опубліковано матеріалів пов’язаних з хореографічною освітою та наукою в Україні;
 • висвітлено на наукових конференціях узагальненні наукові положення з теорії та історії хореографічної культури України та світу;
 • здійснено дослідження розвитку хореографічних колективів західних областей УРСР другої половини ХХ століття;
 • проаналізовано ключові вектори творчої ґенези танцювальних закладів на західноукраїнських землях у періоди «відлиги» й «застою» та їх роль у національно-культурному розвитку за часів «перебудови»;
 • систематично проводяться науково-методичні семінари та майстер класи з хореографічних дисциплін.

Дослідження

Наукові теми кафедри режисури та хореографії, що досліджується в рамках робочого часу

 

2012 – 2016 рр. Науковою темою кафедри режисури та хореографії, що досліджується в рамках робочого часу є: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія і історія хореографічної культури – «Хореологія» як мистецтвознавча наука» № держреєстрації 0113U004174.

 

Нова тема кафедри

 

2017 – 2019 рр. «Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс)». (№ держреєстрації 0113U004174, термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.). Науковий керівник – народний артист України, професор Петрик О. О.

 

Наукове спрямування:

 • пошук, збір та опрацювання матеріалів пов’язаних з хореографічною освітою та наукою в Україні;
 • узагальнення наукових положень з теорії та історії хореографічної культури України та світу;

Написання та захист під науковим керівництвом викладачів кафедри курсових, дипломних робіт, підготовка виступів студентів кафедри режисури та хореографії на Студентських наукових конференціях. Публікація наукових статей, посібників, монографій з даної тематики, підготовка і виголошення доповідей на конференціях.

Організація науково-методичних семінарів та майстер-класів з хореографічних дисциплін.

Мета:

Напрями дослідження хореографічного мистецтва:

– цілісність хореографічного мистецтва та його місце в світовій художній культурі;

– формування методологічних засад хореології, етнохореології;

– розробка понятійно-категоріального апарату;

– дослідження хореографічного мистецтва (класичного, народного, сучасного, бального та інших видів танцю);

– дослідження історії українського та світового хореографічного мистецтва;

– формування інноваційних методів фахівців хореографічного мистецтва України.

 

 

 

За звітний період (2017 р) працівники кафедри здійснили такі види робіт:

– розробили проект стандарту другого рівня вищої освіти (бакалавр) галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія, проект стандарту другого рівня вищої освіти (ступінь магістра) галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія, навчальний план магістра з галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія;

– організували і провели всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з хореографічного мистецтва: Третю Міжнародну науково-практичну конференцію та Всеукраїнський семінар з сучасної хореографії «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (10 листопада 2016 року), VІ Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (15 травня 2017 року), Другу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (16–17 березня 2017 року);

– організували і провели IV Міжнародний конкурс сучасного хореографічного мистецтва «Супер данс (Super dance) – 2016» (10–13 листопада 2016 року).

Основна тематика дослідницької діяльності: опубліковано матеріали, пов’язані з хореографічною освітою та наукою в Україні; висвітлено на наукових конференціях узагальненні наукові положення з теорії та історії хореографічної культури України та світу; здійснено дослідження розвитку хореографічних колективів західних областей УРСР другої половини ХХ століття; проаналізовано ключові вектори творчої ґенези танцювальних закладів на західноукраїнських землях у періоди «відлиги» й «застою» та їх роль у національно-культурному розвитку за часів «перебудови»; систематично проводяться науково-методичні семінари та майстер класи з хореографічних дисциплін.

У 2017 році викладачі кафедри опублікували: 1 монографію, 2 посібники, 12 наукових статей.

Щорічна конференція УБА – 21-22.11.2019 р. Запрошення до участі!

05.11.2019 | 22:30

Шановні колеги!
Завершується реєстрація на участь у щорічній Конференції УБА, що відбудеться 21-22 листопада 2019 р. у місті Київ.
Тема Конференції: Інша бібліотека – вийти за межі.
Місце проведення пленарного засідання: Морфологічний корпус Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (просп. Перемоги, 34).

Професійна бібліотечна спільнота зможе подискутувати та виробити рішення у таких напрямах:

Інноваційні моделі діяльності бібліотек: мрія чи реальність?
Інформаційні технології для бібліотек, а не бібліотеки для інформаційних технологій.
Яким бути бібліотечному фахівцю 4.0: зміст освіти і вимоги практики.
Українська бібліотечна асоціація і соціум: є контакт.

Конференція відбудеться за участі:
Ірини Подоляк, заступниці...

Читати »

МОН України: Зарплати всіх освітян зростуть на 9%

05.11.2019 | 22:17

За повідомленням МОН України – Зарплати всіх освітян у новому році мають зрости на 9%  , а молоді вчителі зі стажем до 10 років, що сьогодні отримують найменшу зарплату, наприкінці року отримають виплату у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року — майже 21 тис грн. Про це йшлося на урядовій пресконференції сьогодні,  5 листопада 2019 року, у приміщенні Кабміну.
Загалом передбачається, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тисяч освітян.
«Дуже важливо підтримати молодого вчителя. У...

Читати »