Мистецтво балетмейстера (магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91.5Іспит
101.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Лань О. Б.
1010Лань О. Б.

Опис курсу

Навчальний курс «Мистецтво балетмейстера» займає особливе місце в хореографічній педагогіці, є одним із основних і принципово важливих дисциплін з підготовки керівника танцювального колективу, хореографа постановника, викладача фахових дисциплін. В його основі лежить вивчення сценічної хореографії як явища художньо-образного, синтетичного, багатокомпонентного мистецтва.

Викладання курс «Мистецтво балетмейстера» проводиться в тісному взаємозв’язку з такими спеціальними дисциплінами як, класичний, народно-сценічний, український, сучасний танець,  спортивно-бальний танець.

Мета даного предмету: всі знання і навики привести в певну систему творчих поглядів і професійних вмінь. Він формує специфічне хореографічне бачення, мислення, творчість, надає балетмейстеру надійний робочий метод здійснення своїх задумів.

До циклу вивчення входить практично-лабораторний курс, індивідуальна, самостійна робота студентів, що надає можливість в повному обсязі вивчити питання з композиції танцю, мистецтва балетмейстера, історії виникнення, розвитку хореографії нашої сучасності, оволодіти практичними навичками та вмінням виконання найширшого арсеналу елементів хореографії, скласти якісний і професійний хореографічний текст, створити задум майбутньої хореографічної композиції, виходячи з особливостей музичного твору, працювати з солістами, кордебалетом, вибирати і комбінувати тип управління в творчому колективі.

Новітні технічні засоби рекомендовано застосовувати для  роботи з відео- або музичним матеріалом.

Головним завданням курсу «Мистецтво балетмейстера» є виховання високопрофесійних хореографів-керівників хореографічних колективів, викладачів дитячих мистецьких шкіл. А також хореографів-творців, що створюють хореографічної композиції та хореографів – постановників, які відтворюють танцювальні композиції за записом.

 

Результати навчання:

 • знати:

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: Основні терміни хореографічного мистецтва, освіти, балетмейстерської діяльності. Основні види балетмейстерської творчості в Україні та за кордоном. Особливості професійної діяльності, підготовки, освіти. ,психології балетмейстера, основи планування професійної діяльності, історію хореографічної творчості та виконавства в Україні та за кордоном, технологію створення хореографічного твору, закони побудови і структуру хореографічних творів, елементи просторової побудови танцю і прийоми її розвитку, засоби образного розкриття змісту хореографічного твору, принципи побудови хореографічного тексту, основні закони хореографічної драматургії.

Володіти:

методами створення хореографічного тексту і побудови композиції танцю;

навиками драматургічної побудови хореографічного дії;

навиками роботи з концертмейстером, художником, диригентом, композитором, методикою постановчої, репетиторської роботи;

навиками аналізу творчих ситуацій та рішення організаційних і художніх задач;

досвідом реалізації художнього замислу в професійному або самодіяльному творчому колективі.

 • вміти:
  • складати якісний і професійний хореографічний текст;
  • створювати задум майбутньої хореографічної композиції, виходячи з особливостей музичного твору;
  • розкрити тему, ідею свого твору, добирати музичний матеріал;
  • складати лібрето і композиційний план;
  • створювати композицію танцю різних хореографічних форм;
  • орієнтуватися в спеціальній літературі; створювати сценарну, хореографічну драматургію балетної вистави;
  • працювати з солістами, кордебалетом;
  • вибирати і комбінувати тип управління в творчому колективі.