Мистецтво балетмейстера

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Іспит
21.5Немає
31.5Іспит
41Немає
51.5Іспит
61Немає
71.5Іспит
81.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМХ-11Холов Т. І.
230КМХ-11Холов Т. І.
332КМХ-21Кшен К. С.
430КМХ-21Кшен К. С.
532КМХ-31Кшен К. С.
КМХ-32Кшен К. С.
КМХ-31зКшен К. С.
630КМХ-31Кшен К. С.
КМХ-32Кшен К. С.
КМХ-31зКшен К. С.
730КМХ-41Лань О. Б., Скалозубов Г. С.
КМХ-42Лань О. Б., Скалозубов Г. С.
КМХ-41зКшен К. С.
828КМХ-41Лань О. Б., Скалозубов Г. С.
КМХ-41Лань О. Б., Скалозубов Г. С.
КМХ-41зКшен К. С.

Опис курсу

Навчальний курс «Мистецтво балетмейстера» займає особливе місце в хореографічній педагогіці, є одним із основних і принципово важливих дисциплін з підготовки керівника танцювального колективу, хореографа постановника, викладача фахових дисциплін. В його основі лежить вивчення сценічної хореографії як явища художньо-образного, синтетичного, багатокомпонентного мистецтва.

Викладання курс «Мистецтво балетмейстера» проводиться в тісному взаємозв’язку з такими спеціальними дисциплінами як, класичний, народно-сценічний, український, сучасний танець, спортивно-бальний танець.

Мета даного предмету: всі знання і навики привести в певну систему творчих поглядів і професійних вмінь. Він формує специфічне хореографічне бачення, мислення, творчість, надає балетмейстеру надійний робочий метод здійснення своїх задумів.

До циклу вивчення входить теоретично-лекційний, практично-лабораторний курс, індивідуальна, самостійна робота студентів, що надає можливість в повному обсязі вивчити питання з композиції танцю, мистецтва балетмейстера, історії виникнення, розвитку хореографії нашої сучасності, оволодіти практичними навичками та вмінням виконання найширшого арсеналу елементів хореографії,  скласти якісний і професійний хореографічний текст, створити задум майбутньої хореографічної композиції, виходячи з особливостей музичного твору , працювати з солістами,  кордебалетом,  вибирати і комбінувати тип управління в творчому колективі.

Новітні технічні засоби рекомендовано застосовувати для  роботи з відео – або музичним матеріалом.

Головним завданням курсу «Мистецтво балетмейстера» є виховання  високопрофесійних хореографів – керівників хореографічних колективів, викладачів дитячих мистецьких шкіл. А також хореографів – творців, що створюють хореографічної композиції та хореографів – постановників, які відтворюють танцювальні композиції за записом.

Результати навчання:

 • знати:

Основні терміни хореографічного мистецтва, освіти, балетмейстерської діяльності. Основні види балетмейстерської творчості в Україні та за кордоном. Особливості професійної діяльності, підготовки, освіти. Психології балетмейстера, основи планування професійної діяльності, історію хореографічної творчості та виконавства в Україні та за кордоном, технологію створення хореографічного твору, закони побудови і структуру хореографічних творів, елементи просторової побудови танцю і прийоми її розвитку, засоби образного розкриття змісту хореографічного твору, принципи побудови хореографічного тексту, основні закони хореографічної драматургії.

Володіти:

 • методами створення хореографічного тексту і побудови композиції танцю; навиками драматургічної побудови хореографічного дії;
 • навиками роботи з концертмейстером, художником, диригентом, композитором, методикою постановочної, репетиторської роботи;
 • навиками аналізу творчих ситуацій та рішення організаційних і художніх задач;
 • досвідом реалізації художнього замислу в професійному або самодіяльному творчому колективі.
 • вміти:
 • складати якісний і професійний хореографічний текст;
 • створювати задум майбутньої хореографічної композиції, виходячи з особливостей музичного твору;
 • розкрити тему, ідею свого твору, добирати музичний матеріал;
 • складати лібрето і композиційний план;
 • створювати композицію танцю різних хореографічних форм;
 • орієнтуватися в спеціальній літературі; створювати сценарну,  хореографічну драматургію балетної вистави;
 • працювати з солістами, кордебалетом;
 • вибирати і комбінувати тип управління в творчому колективі.