Музейна справа

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік
71Немає
81Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Пугач Л. Ю.КМБ - 31
78Пугач Л. Ю.КМБ - 41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
84КМБ - 41зПугач Л. Ю.

Рекомендована література

Музейна справа Вайдахер Ф. Загальна музеологія : монографія Львів : Літопис, 2005 1
Ванцак Б. С.,

Супруненко  О. Б.

Подвижники українського музейництва (Григорій Кир`янов, Федір Камінський, Катерина Скваржинська, Гнат Стелецький) Полтава : [б. в.], 1995 1
Велика Л. П. Музейне експозиційне мистецтво : посібник Харків : ХДАК, 2000 1
Закон України «Про охорону культурної спадщини» [Електронний ресурс] . – Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1805-14. – Назва з екрана

Київ : [б. в.], 2000
Климишин О. С. Природнича музейна термінологія : словник-довідник Львів : [б. в.], 2003 3
Про музеї та музейну справу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана

Київ : [б. в.], 1995
Свєнціцький І. Про музеї і музейництво: нариси і замітки Львів : З друк. “Діла”, 1920

 

1
Свєнціцька В.І.,

Сидор О. Ф.

Спадщина віків: Українське малярство XIV–XVIII століть у музейних колекціях Львова Львів : Каменяр, 1990 7
Сурмач О. І. Музейна справа : навч. посіб. Львів : ЛНУ

ім. І. Франка, 2014

60
Шидловський І. В. Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України : монографія Львів : ЛНУ

ім. І. Франка, 2012

20
Якубовський В. Музеєзнавство : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2006 1