Методика викладання хореографічних дисциплін

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Петрик О. О.
1032Петрик О. О.

Опис курсу

Методика викладання хореографічних дисциплін” – дисципліна, яка спрямована на засвоєння магістрантів теоретичних і практичних основ методики виконання і викладання класичного танцю, а також оволодіння технологічними прийомами віртуозної техніки. Вивчення генезису формування шкіл класичного танцю.

 

Результати навчання:

  • знати:

–           теоретично-практичний матеріал з теорії та методики класичного танцю;

–           понятійно-категоріальні знання з класичного танцю;

–           термінологію  класичного танцю;

–           систему укріплення м’язів тіла за допомогою класичного танцю;

–           знати витоки класичного танцю;

–           знати провідних діячів мистецтва класичного танцю;

  • вміти:

–           самостійно аналізувати методику викладання класичного танцю;

–           застосовувати методику виконання класичного танцю;

–           на практиці застосовувати отримані теоретичні знання з класичного танцю;

–           володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;

–           уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;

–           уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;

–           застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку;

–           організовувати заняття з класичного танцю;

–           підбирати музичний супровід на заняттях класичного танцю;

–           проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ класичного танцю;

–           складати комплекс вправ з класичного танцю.