Методика роботи з архівними документами

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Іспит
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кметь В. Ф.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМБ - 31Сирота Л. Б.
612КМБ – 31зСирота Л. Б.

Опис курсу

Мета курсуподати студентові системне уявлення про історію архівної справи в Україні, суть, функції та систему архівних установ, типи й види архівних документів, науково-пошукові інформаційні системи, а також ознайомити студентів з процесом опису архівних документів, упорядкування фондів і створення науково-довідкового апарату до них, з основами зберігання та використання документів. У ході вивчення курсу, студенти повинні оволодіти як теоретичними знаннями, так і практичними навиками роботи в архіві чи в рукописному відділі бібліотеки й музею.

Завдання курсу:

-сформувати уявлення про сучасну архівну систему;

-оволодіти основами архівно-документальної термінології.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: сучасну архівну систему України та її місце в мережі державних установ, а також архівний документ, як основний носій інформації з історії, економіки, культури і т. ін., попередніх періодів розвитку суспільства;

уміти: вільно оперувати основними термінами архівно-документальної термінології, застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних архівних явищ, застосовувати набуті знання на практиці.

Змістові модулі

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.

Історія архівної справи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.

Теорія і практика архівної справи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III.

Науково-довідковий апарат до архівних фондів