Філософія музики

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Козаренко  О. В.

Опис курсу

Мета курсу: Познайомити студентів з основниммасивом  літератури з філософії музики;колом питань і явищ, що в ній обговорюється; структурою, історичною ґенезою складових філософії музики

Рік навчання:п’ятий курс (перший рік магістратури)

Зміст курсу:

Тема 1. Предмет, методологія, історична ґенеза філософії музики як складової гуманітарного знання.

Тема 2. Античне розуміння музики.

Тема 3. Християнська патристика про природу, функції та призначення музичного мистецтва.

Тема 4. Перші музично-теоретичні трактати (св. Августина, Боеція, “Гагіополітес”, “Пападики”).

Тема 5. Раннє, Високе та Пізнє Відродження у вченнях про музику (східна і західна традиція).

Тема 6. Українська складова європейського музичного Бароко і Просвітництва.

Тема 7. Німецька класична та романтична філософія про музичне мистецтво.

Тема 8. Ідеалістична природа поглядів на музику у філософії П. Юркевича, В. Соловйова, “лондонської” та “парижської” шкіл російської богословії ХХ ст.

Тема 9. Львівсько-варшавська філософсько-естетична школа як джерело новітньої філософії музики.

Тема 10. Музична семіотика як складова філософії музики.

Тема 11. Музична герменевтика як методологічне осердя філософії музики.

Тема 12. Богословія музики як вищий вимір музичного світоспоглядання.