Аналіз балетних вистав та хореографічних форм

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814Плахотнюк О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816Плахотнюк О. А.

Опис курсу

Опис курсу

Метою курсу є високоякісна підготовка студентів до праці у відділеннях і кафедрах хореографії ВНЗ з врахуванням специфічних задач та умов хореографічного мистецтва сьогодення.

Головним завданням курсу вивчення критичного оцінювання хореографічного твору та мистецтва балетмейстера. У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 • теоретичний матеріал з композиції танцю, балету;
 • понятійно-категоріальний апарат балетмейстера;
 • види, типи, стилі, напрями, жанри хореографічного мистецтва сьогодення;
 • історичний етап розвитку професійної танцювальної школи сучасності;
 • теоретичні концепції балетмейстерського мистецтва з академічного і сучасного танцю і балету;
 • естетику академічного і сучасного балету;

уміти:

правильно побудувати порівняльну характеристику та аналіз композиції хореографічного твору;

 • чітко розрізняти видову, формально-технічну й жанрово-стильову характеристику хореографічного твору;
 • робити детальний аналіз малих та великих форм хореографії;

вільно орієнтуватись в сучасних хореографічних напрямах, стилях хореографії

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Балет / ред., пер. Павлова В.И. – М. : Астрель АСТ, 2003. – 64 с.
 2. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной програмне / ред., пер. Бардина С.Ю. – М. : Астрель, 2003. – 144 с.
 3. Блок Л.Д. Классический танец : история и современность / Блок Л.Д. – М. : Искусство, 1987. – 556 с. : ил.
 4. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / Василенко К.Ю. – К. : Мистецтво, 1971. – 563 с.
 5. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец : учеб. пособие / Васильева-Рождественская М.В. – М. : Искусство, 1987. – 382 с. : рис.
 6. Гваттерини М. Азбука балета / Гваттерини М. – М. : БММ АО, 2001. – 240 с. : ил.
 7. Классики хореографи / под ред. Борисоглебского М.В. – Л., М. : Ленинградский государственный хореографический технікум ; Искусство, 1937. − 358 с. : рис.
 8. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм /  Красовская В.М. – М. : АРГ СД РФ, 1996. – 439 с. : ил.
 9. Красовская В.М. История русского балета / Красовская В.М. – Л. : Искусство, 1978. – 231 с. : ил.
 10. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Лопухов Ф.В.  – М.: Искусство, 1972. – 216 с. : ил.
 11. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: підручник / Литвиненко В.А. – К. : Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 12. Мур Алекс. Бальные танцы / Мур А., пер. с англ. Бардина С.Ю. / Мур А. – М. : Астрель, 2004. – 319 с.
 13. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения / Никитин В. Ю. – М. : ВЦХТ, 1998. – 128 с. : ил.
 14. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.
 15. Подберёзкин В.В. Секреты степа / Подберёзкин В.В. – К. : Созвучие, 1995. – 88 с.
 16. Станішевський Юрій Олександрович. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського; Київська муніципальна українська академія танцю / Валентин. Ландарь (фотогр.). − К. : Музична Україна, 2002. − 734 с. : фотоіл.
 17. Фёйе Рауль-Оже. Хореография, или искусство записи танца.  / пер. с фр., коммент., вступ ст. Кайдановской Н.В.; Фёйе Рауль-Оже. М. : Издатель Доленко, 2010. – 140 с.
 18. Фокин М.М. Против течения / Фокин М.М. – Л.: Искусство, 1981. – 510 с. : ил. [изд. 2-е, доп. и испр.].
 19. Худеков С.Н. Всеобщая история танцев / Худеков С.Н. – М. : Эксмо, 2009. – 608 с. : ил.
 20. Чепалов О.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст. : монографія / Чепалов О.І. – Х. : Харківська держ. академія культури, 2007. – 344 с. : іл.
 21. Шариков Д.І. Класифікація сучасної хореографії : наук. попул. видання / Шариков Д.І. К. : Видавець Карпенко В.М., 2008. – 168 с.
 22. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види. Словник: монографія / Шариков Д.І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.
 23. Шариков Д.І Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Філософія балету та онтологія танцю. : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. − Частина I. – 204 с. : іл.
 24. Шариков Д.І Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Історія та художня практика хореографічної культури. : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. − Частина II. – 204 с. : іл.
 25. Шариков Д.І Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Типологія хореографії. : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. − Частина III. – 90 с. : іл.