Аспірантура

Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті відділу аспірантури та докторантури.

Освітньо-наукова програма_підготовки доктора філософії

за спеціальністю 025_Музичне мистецтво

Інформація про інформаційне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення