Аспірантура

Факультет культури і мистецтв має ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальностей  025“Музичне мистецтво” та 024“Хореографія” – за ІІІ освітнім ступенем (доктор філософії/доктор мистецтва).

Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті відділу аспірантури та докторантури.

——————————————————————————–

 

 

РОЗКЛАД ІСПИТІВ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

ІІ-го РОКУ ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ (ВСТУП 2017 р.)

(загальнонаукові компетентності)

Факультет культури і мистецтв

Кафедра музикознавства та хорового мистецтва

 

Назва дисципліни

 

Викладач День Година Адреса
Музична антропологія

 

доц. Коломиєць О. І. 10.06.19 10.00 Ауд. К/к (Валова, 18)
Постмодерні тенденції в композиторській творчості

 

доц. Дубровний Т. М. 5.06.19 10.00 Ауд. 24 (Валова, 18)

 

 

РОЗКЛАД ІСПИТІВ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

ІІ-го РОКУ ЗАОЧНОЇ (ВЕЧІРНЬОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ (ВСТУП 2017 р.)

(загальнонаукові компетентності)

Факультет культури і мистецтв

Кафедра музикознавства та хорового мистецтва

 

Назва дисципліни

 

Викладач День Година Адреса
Музична антропологія

 

доц. Коломиєць О. І. 10.06.19 12.00 Ауд. К/к (Валова, 18)
Постмодерні тенденції в композиторській творчості

 

доц. Дубровний Т. М. 5.06.19 12.00 Ауд. 24 (Валова, 18)

 

 

 

 


РОЗКЛАД ДИСЦИПЛІН ДЛЯ АСПІРАНТІВ

 ІІ-го РОКУ ОЧНОЇ (ДЕННОЇ, ВЕЧІРНЬОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ (ВСТУП 2017 р.)

(загальнонаукові компетентності)

Кафедра музикознавства та хорового мистецтва (оновлено 04.03.2019 р.)

Назва дисципліни

 

Викладач День Година Адреса
Науковий семінар

 

доц. Салдан С. О. щосереди 15.05-16.25 Ауд. 40 (Валова, 18)
Етномузикологія: історія та сучасність доц. Коломиєць О. І. щопонеділка 15.05-16.25 Ауд. К/к (Валова, 18)

 

——————————————————————————-

РОЗКЛАД ІСПИТІВ ДЛЯ АСПІРАНТІВ  ІІ-го РОКУ ОЧНОЇ (ДЕННОЇ, ВЕЧІРНЬОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ (ВСТУП 2017 р.)

——————————————————————————-

РОЗКЛАД ДИСЦИПЛІН ДЛЯ АСПІРАНТІВ  ІІ-го року навчання!(оновлено 1 жовтня 2018 року)

——————————————————————————–

Розклад 2017-2018 н.р.

Новини та оголошення для аспірантів

Для складання кандидатського іспиту із спеціальності, здобувачу наукового ступеня кандидата наук, які не прикріплені до кафедр Львівського національного університету імені Івана Франка, необхідно подати такі документи:

  1. Заява на ім’я ректора університету встановленого зразка. Бланк
  2. Клопотання з місця праці.
  3. Особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці.
  4. Копія диплому та додатку до диплому, завірені за місцем праці.
  5. Список публікацій, завірений секретарем Вченої ради факультету.
  6. Додаткову програму кандидатського іспиту, затверджену на засіданні вченої ради відповідного факультету за три місяці до початку складання кандидатського іспиту. Зразок додаткової програми для складання кандидатського іспиту із спеціальності
  7. Посвідчення про складені кандидатські іспити з філософії та іноземної мови. До складу комісії з іноземної мови обов’язково має бути включений представник спеціалізованої кафедри з обраної спеціальності.
  8. Квитанція про оплату за кандидатський іспит.

/ для осіб, які не працюють в системі Міністерства освіти і науки України. /

Телефон

Відділу аспірантури та докторантури : 239-47-73

 

Освітньо-наукова програма_підготовки доктора філософії

за спеціальністю 025_Музичне мистецтво

Інформація про інформаційне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення

—————————————————-

Правила прийому до аспірантури та докторантури на 2018 р.