Магістратура

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальностями 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»,  024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028  «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Початок прийому 12 липня
Закінчення прийому 26 липня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із Додатком 4 27 липня
Терміни проведення вступних випробувань 28 липня – 04 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 07 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення 08 серпня – 10 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовлення до 15:00 11 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб
до 17:00 17 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних і юридичних осіб
до 12:00 20 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 15 вересня

ДОДАТОК 4

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3 , де

П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 0 до 30 балів),

П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 0 до 50 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

За результатами складання вступного іспиту з іноземної мови Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування і надає допуск до складання фахового випробування. За результатами складання фахового випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі.

Джерело

детальніше...