Ліцензування та акредитація

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (перший рівень)

Додаток 5. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 6. Відомості про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Освітня програма  028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» перший рівень

титульна сторінка

025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

інформаційне забезпечення 025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

навчально-методичне забезпечення 025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

освітня програма_025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

026 «Сценічне мистецтво» (акторське мистецтво драматичного театру і кіно) (другий рівень)

Навчально-методичне забезпечення 026 “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно) 

Освітньо-професійна програма 026 “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

026 «Сценічне мистецтво» (театрознавство) (другий рівень)

Навчально-методичне забезпечення 026 “Сценічне мистецтво” (театрознавство)

Освітньо-професійна програма 026 “Сценічне мистецтво” (театрознавство)

025 «Музичне мистецтво» (третій рівень)

Наказ МОН України від 23.06.2016 № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

Нормативні документи